Een duurzame tewerkstelling : een win-win voor kandidaten en bedrijven.

 

Skillflex startte haar activiteiten in 2012 in Mechelen. Belangrijkste doelstelling hierbij was om een kwalitatief alternatief te bieden voor de grote recruteringsbedrijven.   Skillflex heeft een  interessant regionaal jobaanbod voor kandidaten en legt de focus op een flexibele en persoonlijke aanpak en een snelle en kwalitatieve invulling van vacatures voor bedrijven.   Skillflex streeft bij iedere opdracht naar duurzame tewerkstelling; een win-win-win voor alle partijen.  De medewerkers van Skillflex kunnen een ruime ervaring voorleggen in de sector en hebben een grondige kennis van de Mechelse bedrijven- en kandidatenmarkt.

Skillflex heeft de ambitie om te groeien tot de meest kwalitatieve en betrouwbare rekruteringspartner voor logistieke, administratieve, en sales profielen op de as Antwerpen – Mechelen - Brussel.

 

Missie en Waarden

 

Onze Kernwaarden:

Respect - Trots - Professionalisme – Eerlijkheid -  Flexibiliteit - Kwaliteit – Durf - Snelheid - Continuïteit - Correct Ondernemen

 

Onze Missie:

Voor kandidaat-werknemers…

wil Skillflex een vooruitstrevende, betrouwbare  en correcte partner zijn, die hem/haar begeleidt naar werk dat inspeelt op zijn/haar behoeften en talenten.  Skillflex wil op die manier bijdragen aan het realiseren van de toekomstplannen van haar kandidaten.; Your job - Your - Talent - Your Future  

Voor bedrijven en instellingen…

wil Skillflex een professionele, betrouwbare partner zijn, die de bedrijfsdoelstellingen van haar klanten realiseert door een snelle en kwalitatieve inzet van flexibele of vaste arbeidskrachten.

Op de markt…

heeft Skillflex de ambitie om de meest betrouwbare en kwalitatieve speler te worden in rekrutering van logistieke, administratieve en sales profielen in  Mechelen en Vlaanderen. 

 

Ons team